توری فرنگی

خرید توری فرنگی با توجه به مزایا و کاربردهای فراوان آن افزایش یافته است. از مزایای آن می توان به پوشش گالوانیزه گرم و سرد مفتول ، نصب آسان و پیاده سازی سریع آن بدون نیاز به مهارت یا تخصص خاص ، سایز و بافت چشمه های توری فرنگی که مانع از ورود جانوران موزی می شود و در عین حال در موارد آتش سوزی مانع از ورود آب نمی شود نام برد که این مزایا باعث استفاده شایع و گسترده توری فرنگی و کاربرد متنوع آن شده است .

مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه گرم

مفتول گالوانیزه

مفتول سفید

مفتول پخته

مفتول سیاه،مفتول آرماتوربندی