توری گابیون

با سبدهای گابیون، می توان راهکارهای بسیار اقتصادی و طبیعی به دنبال داشت.

به خصوص در مکانهایی که به راحتی می توان مواد پر کننده سنگ را یافت.

سبدهای گابیون می تواند سیم هایی با عرض، طول، طول و ضخامت مختلف داشته باشند.

ابعاد مطابق درخواست شما می تواند شکل بگیرد.

برای تقویت، لبه های سبد با سیم ضخیم تر از سیم مش قاب بندی می شوند.

سبدهای گابیونی که معمولاً طول آنها 2 متر بیشتر است، توسط صفحات مش سیم به نام دیافراگم تقویت شده و در سلول های 1 متری از هم جدا می شوند.

سبدهای گابیون عمدتاً در حفاظت از سواحل دریایی و احیای رودخانه، سازه های کنترل فرسایش، سازه های جاده ای و راه آهن مورد استفاده قرار می گیرد.


نظرات

ارسال نظرات