توری فرنگی

بیشتر مردم به دلیل وجود شباهت زیاد میان توری فرنگی و توری مرغی آن ها را به اشتباه توری مرغی می نامند ولی در توری فرنگی با توری مرغی تفاوت هایی دارد اندازه چشمه های توری فرنگی شبیه به توری مرغی و گابیون ها شش ضلعی است اما قطر چشمه ها و مفتول ها با یکدیگر برابر نیست و قطر مفتول این توری بزرگ تر از توری مرغی و گوچک تر از گابیون می باشد.این نوع از انواع توری ساخته شده با مفتول گالوانیزه گرم یا سرد و از خانواده توری مرغی و توری گابیون است. قطر مفتول توری فرنگی مابین قطر تورهای مرغی و توری گابیون است و مهمترین دلیل محبوبیت این توری میزان مقاومت آنها در مقابل شرایط آب و هوایی مثل رطوبت، خشکی و ضد زنگ بودنشان و محکم بودنشان می باشد.تولید ایران بیشتر از جنس مفتول گالوانیزه گرم می باشد که دارای کیفیتی بیشتر و میزان مقاومت بیشتری در برابر زنگ زدگی در رطوبت و باران های اسیدی می باشد. اما بیشترین مقدار توری فرنگی با مفتول گالوانیزه سرد به صورت وارداتی از چین هستند که از نظر وزنی و کیفیتی پایین تر و در نتیجه قیمت آنها ارزان تر می باشد.


نظرات

ارسال نظرات