مفتول سیاه

‎ابتدا نیاز های خود را بدانید ، یعنی شما باید در نظر بگیرید که محصولی که استفاده می کنید برای چه موضوعی قرار است به کار گرفته شود زیرا باید نوعی از محصول را انتخاب کنید که بیشترین کارایی را با عمر مفید بالاتر برای شما داشته باشد. به عنوان مثال شما در جایی که میخواهید این سیم را استفاده کنید اب هوا زیاد با شما یار نیست برای همین شما از سیم مفتول گالوانیزه استفاده میکنید. استفاده از سیم مفتولی سیاه در شرایط بد اب و هوا باعث زنگ زدگی و کاهش طول عمر می شود. این امر از لحاظ مالی و زمان به ضرر شماست.


نظرات

ارسال نظرات