سیم خاردار خطی

مشخصات این محصول بنابر نوع آن متفاوت است . به طور کلی در تولید همه انواع از مفتول گالوانیزه گرم استفاده می گردد . در نوع خطی ، مفتول راستا قطری 2 یا 2.5 میلی متری دارد و ضخامت مفتول خار هم 2 و 2.5 میلی متر است. فاصله خارها بین 7 تا 15 سانتی متر است که معمولا 10 سانتی متر در نظر گرفته می شود . وزن یک کلاف سیم خاردار خطی بین 20 تا 25 کیلو گرم است و طول هر کیلو سیم خاردار بین 6 تا 13 متر است. نوع حلقوی سوزنی با ضخامت مفتول 2.5 میلی متر و ضخامت خار 2 میلی متر تولید می گردد و در حلقه هایی به قطر 60 سانتی متر و 90 سانتی متر در بازار موجود است. ضخامت مفتول راستای نوع تبری نیز 3 میلی متر است.


نظرات

ارسال نظرات