صنایع مفتولی ایران

لیست قیمت

ردیف نام کالا ضخامت مفتول(میلیمتر) سایز چشم(سانتی متر) وزن تقریبی(هر متر - گرم) واحد قیمت هر واهد
1 توری گابیون 1.70 10*8 550 گرم 70/000 ریال
2 توری گابیون 1.90 10*8 780 گرم 78/000 ریال
3 توری حصاری 2 7.50*7.50 650 گرم 76/000 ریال
4 مفتول 4 پخته 4 مفتول سیاه 25 کیلوگرم 83/500 ریال
5 توری پرسی طبق سفارش 2 و 4 1 کیلوگرم 85/000 ریال
6 مفتول گالوانیزه 2 الی 3 گالوانیزه گرم 1 کیلوگرم 93/000 ریال
7 مفتول کششی طبق سفارش 1 1 کیلوگرم 86/000 ریال
8 کلاف 6/50 ابهر 6.50 کلاف 2000 کیلوگرم 76/500 ریال
9 رابیتس 9 ستون 1 60*2.40 490 برگ 99/000 ریال
10 شمش روی 99% 2 اینچ 20*20 25 کیلوگرم 320/000 ریال
11 پودر کششی 1 1 20 کیلوگرم 165/000 ریال
شماره تماس: 05132400183 - 09129152534 ساعت پاسخگویی: 8 الی 21