قیمت مفتول سیاه به ضخامت و نوع آن وابسته است. ضخامت های متفاوت مفتول سیاه برای کاربرد خاصی تولید می شوند و هر یک با نام متناسب با کاربرد خود متداول شده اند برای مثال ؛ سیم نجاری یا سیم قالب بندی. همانطور که می دانید، سیم آرماتوربندی سایز 1.5 میلی متر نرم بیشتر برای آرماتوربندی و سیم سایز 2.5 میلی متر نرم برای بستن قالب های فلزی کاربرد دارد که به ترتیب به سیم آرماتور بندی و مفتول قالب بندی معروف است.
این نوع مفتول در سایز 3 و 4 میلی متر نیز تولید می شود که در صنایع چوبی و بسته بندی ، نجاری و …. کاربرد دارد که به آن سیم نجاری گفته می شود . مفتول آرماتوربندی ایرانی به دو صورت فابریک و غیرفابریک تولید می شوند. مفتول آرماتوربندی فابریک از کشیدن و نازک کردن میلگرد سایز 6.5 به دست می آید، در حالی که نوع غیر فابریک، از تسمه های فلزی تولید می شود که قیمت پایین تری از سیم فابریک دارد.


کاربرد مفتول سیاه آرماتوربندی

در ساختمان سازی برای متصل کردن میلگردها به هم

پل سازی و سد سازی ،

مصارف صنعتی،

مجسمه سازی

صنعت بسته بندی ، قالب بندی و…

ادامه مطلب