توری فرنگی نوعی توری پرکاربرد است که شباهت ظاهری زیادی به توری مرغی و توری گابیون دارد. شکل چشمه ها مانند توری مرغی و گابیون شش ضلعی است اما از نظر قطر مفتول، بزرگ تر از توری مرغی و کوچکتر از توری گابیون است.این محصول از نظر جنس مفتول در دو نوع؛ مفتول گالوانیزه گرم و مفتول گالوانیزه سرد در بازار موجود است. نوع سرد آن با توجه به اینکه مقاومت و دوام کمتری در برابر اکسید شدن و خوردگی دارد دارای قیمت و کیفیت پایین تری نسبت به نوع گرم آن است. لازم به ذکر است که به دلیل کاربرد زیاد این محصول در فضاهای باز و قرار گرفتن در معرض رطوبت و آفتاب استفاده از نوع گرم این محصول توصیه می شود.ز جمله کاربرد توری فرنگی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

ایجاد حصار برای محل پرورش مرغ و پرندگان

حصارکشی مجموعه های ورزشی، باغ ها و باغچه ها

در صنعت و ساختمان سازی برای سقف سوله ها

استحکام دیواره ها در برابر تخریب یا سقوط و غیره

ایجاد حفاظ برای جلوگیری از سقوط مصالح و تجهیزات

سقف سوله ها

ادامه مطلب